Knipsels

Knipsels uit diverse bronnen.

19 september 1800

In geleezen de Requeste van Aalbertus Haakmeester, woonende alhier: daarbij verzoekende, dat het vertegenwoordigend Lichaam, aan zijn Supplianten Zoon Aalbertus Haakmeester Junior, Soldaat in het tweede Bataljon der eerste halve Brigade Bataafse Infanterie, gelieve te verlenen Gratie van straffe, waar in hij bij vonnis der Garnizoen Krijgsraad van den Haag, wegens begaande diefstal is gecondemneerd, en gedecreteerd, des suppliant verzoek mits dezen te declineren en te wijzen van de hand

 

Voorzichtig met benzine

Gisteravond om kwart voor elf was Mej. Haakmeester in haar woning in de Roentgenstraat bezig met het wasschen van een japon in een teiltje met benzine. De benzine is toen in brand geraakt, waardoor de kleeren van de vrouw vlam vatten. Zij wist het vuur echter met haar handen uit te slaan maar bekwam hierdoor brand wonden aan beide handen. Zij is door den brandspuitmeester den heer J.J.G. Bongers verbonden. Het begin van brand in de woning werd gebluscht door personeel van slangenwagen 38, onder leiding van den brandspuitmeester, den heer C.A. van Luik.

 

Nicolaas moorden

Bommenaffaire Drie hoofdverdachten conform vonnis van krijgsraad veroordeeld. De drie hoofdverdachten uit de strafzaak, die samenhing met de bomaanslag aan de prinsengracht te Den Haag op Sinterklaasavond 1946, werden heden door het Hoog Militair Gerechtshof conform de vonnissen van de Krijgsraad te Velde West veroordeeld. Kapitein F.J.J. Baron van Heemstra en sergeant A.T. de Boer behielden hun straffen van dertien jaar. Soldaat J.P.J. Peterse bleef tot negen jaar veroordeeld
Drie betrokkenen bij de ontvoering van de Renkumse hotelhouder V. R. in Juni 1946, W. S. Sleper, J. Haakmeester en S. W. Haakmeester werden van het hun ten laste gelegde vrijgesproken.

Vijf mensen vonden plotselinge dood

Maandag hebben niet minder dan vijf mensen plotseling het leven verloren. In het gebouw van Firma Mecs aan de Blaak was het de 63 jarige C. D. Delsaine van ’t Lisplein, die onwel werd en reeds overleden bleek te zijn toen hij in het Coolsingelziekenhuis, aankwam. Op de Schiekade zakte ’s morgens een vrouw in elkaar en ook zij werd naar het ziekenhuis aan de Coolsingel vervoerd en was toen reeds gestorven. De identiteit van deze vrouw kon aanvankelijk niet worden vastgesteld, omdat ze geen enkele aanwijzing bij haar had. Aangezien ze in bezit was van botterhammen, die in een zakje van een bakker uit Spijkenisse waren verpakt werd daar bij de politie geïnformeerd. Het bleek een vrouw de 64 jarige P. Knegt-Smits uit Spijkenisse was. In het magazijn van de Firma Pot en van Nes aan de Schiekade zakte de 68 jarige elektricien J. Haakmeester uit de Pupillenstraat in elkaar en moest naar het Coolsingel ziekenhuis worden vervoerd. Daar kon slechts de dood geconstateerd worden. De 66 jarige H. Horn uit de Schinkelstraat werd gistermiddag op een bouwwerk aan de Hogenbaneweg onwel en zakte ineen. De dood trad bijna onmiddellijk in. Ten slotte werd de 57 jarige L. Spek van de Schaardijk op een binnenplaats aan de Korte kade gistermiddag door een beroerte getroffen en kort daarop overleed de man

Maandag na afloop van de Markt

te Steenwijk, reden drie met paarden bespannen wagens kort achter elkander naar Frederiksoord. De middelste wagen, gevoerd door Maarten Haakmeester wilde den voorsten voorbijrijden en ging daartoe op een zeer hobbelig en hard bevroren gedeelte van den weg. Het paard schrikte en Haakmeester viel van den wagen, met het ongelukkige gevolg dat twee wielen van den achterste wagen hem over het hoofd reden. De ongelukkige werd bewusteloos en zeer ernstig gewond opgenomen en in een nabijzijnd huis gedragen. Zijne vrouw die terstond van den wagen was gesprongen, zonder daarbij eenig letsel te bekomen, wilde hem liever in eigen huis hebben. De spoedig ingeroepen hulp van Dr. Brouwer mocht niet meer baten en nog dienzelfden nacht is de man gestorven, eene diep bedroefde weduwe en vier nog zeer jonge kinderen achterlatende.

Leidsch Dagblad 27-07-1897

Na aflegging van het overgangsexamen aan de G. A. Van Swieten Tuinbouwschool te Frederiksoord, zijn overgegaan van het tweede naar het derde studiejaar M. van der Have, K. Onrust en T. Burks van Frederiksoord, J. Hoetingh en IJ. Posthuma van Willemsoord. Van het eerste naar het tweede studiejaar zijn overgegaan H.J. Ten Veldhuis, B. Elgersma, M. Haakmeester en H. de Wend van Frederiksoord, B. Sustring van Sneek, en H. Smit van Steenwijk.

Zilveren Medaille voor Willem Haakmeester

Op den 23 Ste van Bloeimaand 1813, viel het twee jarige zoontje van Jacob van der Wind, arbeider te Nootdorp, van een draaiplank in het water. De moeder, die niet verre van daar woonde, vernam eerst van een jong kind, dat kort daarna over de plank kwam, dat haar zoontje in het water lag, waarop zij toegelopen zijnde het kind bij de kleederen trachtte te vatten, ’t geen haar echter door de hoogte der plank boven het water en de ontsteltenis mislukte. Intussen was de Veldwachter, Willem Haakmeester, op het geroep aangekomen, die het kind uit het water ophaalde, en eerst voor dood op het gras nederlegde, doch zich weldra de redmiddelen, door de Maatschappij voorgeschreven, herinnerde, het kind in huis der ouders bragt, alwaar hij hetzelve, van de natte kleederen hebben ontdaan, op een kussen voor het vuur bragt, en gedurende een geruime tijd, wrijvingen in het werk stelde, met dat gelukkig gevolg, dat het kind na ruim een half uur bijkwam en eindelijk geheel is hersteld.
Willem Haakmeester heeft daarvoor de Premie in eene Zilveren Medaille en geld ontvangen.

Zee ging Vissers te Hoog

Van onze Rotterdamse redactie
Hoek van Holland
Maandag
De 60 jarige Rijswijkse M. Haakmeester de 45 jarige J. Terdeu uit Maassluis en een aantal vissers werden zaterdag, toen zij op de strekdam van de Noorder pier in Hoek van Holland stonden plotseling verrast door een hekgolf die over de dam spoelde. De golf werd veroorzaakt door het gigantische Amerikaanse containerschip Sea-Land Galloway, ’s werelds grootste en snelste container schip. De beide mannen gleden door deze golf van de dam af en konden , na zich aan de keien te hebben vastgeklampt, met moeite weer op de been komen. Zij werden daarbij licht gewond

De peperzaak

De Arrondissement Rechtbank te Rotterdam behandelde eergisteren een brutale bedriegerij. Twee personen hadden de winkelier Haakmeester peper verkocht, welke zij voor goede waar deden doorgaan doch die later bleek gemengd te zijn met meel en ivoorzwart. Tevens hadden zij genoemde winkelier bewogen hun een som geld te verstrekken voor een partij goede peper, welke niets anders bevatte dan as en zand, bedekt met een laag peper. In deze peper zaak werden 7 getuigen en twee deskundigen gehoord. De beklaagden bekenden in dronkenschap en uit de grap gehandeld te hebben. Het O.M. peperde hun in deze zaak in en eiste voor den 38 jarige koopman H de straf van 4 maanden en voor den 48 jarige kleermaker Van M. 2 maanden gevangenisstraf.

Heeft iemand nog leuke knipsel, foto’s  of ander leuke verhalen. Plaats deze dan op het antwoord formulier. Of neem contact op per e-mail hier onder. Dan ontvangt U van mij zo spoedig mogelijk een berichtje terug.

 

 

Plaats een reactie: