Sperkhem

Welkom in het Sperkhem en Tuindorp

Het Sperkhem in Sneek was erg bekend om zijn industrie die zich met name aan de stadsgrachten hadden gevestigd. Wouda’s Meelfabriek, Beton fabriek Erven Feenstra. Flexa verffabriek en de pepermunt fabriek van Tonnema. Ook werd er in 1966 een Manage geopend en waren er scholen in de wijk, zoals de ABS (ambachtsschool) de Sipkes Mavo, Sperkhem-school, Schippersschool, en de Koningin Wilhelmina school. Voetbal verenigingen hadden hier hun sportvelden en er was een eigen Multifunctioneel Centrum “De Harmonie” waar menig artiest zijn optreden gaf. Wat dacht je van “De Kaloha Hawaiians” of van Fonger Vlas met z’n hit “het Geitsje!”

(foto boven)

De Harinxmabrug (Wouda’s meelbrugge) (Sperkhembrug) De poort van het Sperkhem de prachtige geklonken brug met een even zo mooi brugwachters huisje. Na de renovatie was de mooie windvaantje van het koperen skûtsje weer op het brugwachters huisje geplaatst, helaas snel daarna ook weer verdwenen. Met aan de linkerkant de meelfabriek van Wouda. Aan de rechterkant zie je nog de achterzijde van de Rooms Katholieke Kerk “Martinus” met bijbehorende pastorie.

(foto boven)
De Vivo Kruidenierswinkel van Gerrit Kluun op de hoek van de Johan Willem Frisostraat en de Willem Lodewijkstraat.
Hieronder nog een paar Kruidenierswinkels uit het Sperkhem Tuindorp:

De Rijke                                                                    uit de Zomerrak
Ozinga                                                                       uit de Zomerrak
Boschma                                                                   uit de Zomerrak
Uit Oude Groeneveld                                              uit de Zomerrak
Damhuis                                                                    uit de Zomerrak
Tichelaar                                                                    Oppenhuizerweg
De Jong                                                                       Willem Lodewijkstraat 67
Brouwer                                                                     Willem Lodewijkstraat
Modderman                                                               Johan Willem Frisostraat
Groenland                                                                  Bourbonstraat
Piersma                                                                       Bourbonstraat
Van Bekkum                                                               Bourbonstraat
Tichelaar                                                                     Bourbonstraat
Dijkstra                                                                        Frederik Hendrikstraat
De Haan                                                                      Woudvaartkade
De Vries                                                                       Woudvaarkade
Been                                                                             2 de Woudstraat
Schraa                                                                          2 de Woudstraat
Van der Zee                                                                 Jan van Nassaustraat

De Bakkers in deze wijk:

Nijhold                                                                        Oppenhuizerweg
Siemensma                                                                Willem Lodewijkstraat
Faber                                                                           Johan Willem Frisostraat 20
Kuiper                                                                         Johan Willem Frisostraat 20
Postma                                                                        Johan Willem Frisostraat 20
Van der Werf                                                             Johan Willem Frisostraat 20
Wagenaar                                                                   Johan Willem Frisostraat
Harkema                                                                     2 de Woudstraat

De Groente zaken
De Boer                                                                         Oppenhuizerweg
De Haan                                                                        Woudvaartkade
G. de Jong                                                                     Willem de Zwijgerstraat
Weduwe Hoekstra                                                     2 de Woudstraat
L. Faber                                                                          Willem de Zwijgerstraat
De Vries                                                                          3 de Woudstraat
Boot Aardappelhandel                                             1 ste Woudstraat / Zomerrak
Dijkstra Aardappelhandel                                       Zomerrak
Visser Aardappelhandel                                           Koopmansgracht

De Slagers:
Witteveen                                                                      Johan Willem Frisostraat 25
Rijpkema                                                                       zelfde adres
Paul Feenstra                                                               zelfde adres
Westra                                                                             Johan Willem Frisostraat
Abma                                                                               Willem Lodewijkstraat
Van der Werf                                                                2 de Woudstraat

De Melkboeren:
Bootsma                                                                         1 ste Woudstraat
Huisman                                                                        2 de Woudstraat
Van der Veen                                                                3 de Woudstraat
Bootsma                                                                          Fokkersbuurt
Visser                                                                               Willem de Zwijgerstraat
Post                                                                                   Willem Frederikstraat
H. Bootsma                                                                     Oppenhuizerdwarsstraat
Baarda                                                                              Bourbonstraat
Draaijer                                                                            Willem de Zwijgerstraat
Haagsma                                                                         Maria Louisestraat
Hamersma                                                                      Willem de Zwijgerstraat
De Jong                                                                             2 de Zomerrak
Van den Akker                                                                Willem Frederikstraat

(foto boven)
Aan de overkant van de Johan Willem Friso straat zat de kruideniers winkel van de heer Modderman.

(oude advertentie )
Door deze vestig ik beleeft uwe aandacht op mijn
DAMES- EN HEERENKLEERMAKERIJ.
steeds voorradig moderne Engelsche en andere stoffen
Prima coupe – – – Nette afwerking- – – Billijke prijzen – – –
Aan huis te ontbieden, Aanbevelend      F. FLUITSMA
3 de Woudstraat Sneek

(foto boven}

De 2 de Woudstraat in het midden van de straat. Rechts op de hoek de Tabswinkel van Wed M. de Jong later kruidenier Schraa en later melkboer Hoeksema. Daarnaast in het recht op getrokken pand een winkeltje in breigaren. Links het tweede pand Machinale Houtbewerking Syperda later Zonwering bedrijf Greidanus. Daarnaast zat schildersbedrijf Tjerk Kuipers.


(foto boven)

De woudvaart kade gezien vanaf de Selfhelpweg. Met rechts de winkel van de familie de Haan verder nog een stukje Woudstraat wat deels is afgebroken. Met op de beide hoeken nog winkeltjes. rechts zat de groente winkel van Hoekstra en links de winkel van Been, hier zit nu snackcorner van Alex. voorheen Frits Reen en daar voor Kloosterman.

(foto boven)

De Groothandel van Been in de 2 de Woudstraat. Op deze afbeelding de Antiekzaak van Joop Ruurda. Het blok is nu afgebroken en zijn er parkeer plaatsen gerealiseerd.

(Foto boven)
De Corner snackbar op de hoek 2 de Woudstraat. Eigenaren van het pand waren onder andere De Familie Kloosterman, Frits Reen, en nu nog snackbar eigenaar Alex.

(foto boven)
Woudvaartkade met links de Taanhuisjes daarnaast het Klompehûske van de familie Ringma en dan het winkeltje van Klaske de Vries De ruimte naast de winkel is nu een fietspad geworden naar de Woutstraten.

(foto boven)
De 10%  VéGé winkel van De Jong aan de Willem Lodewijkstraat hoek Oppenhuizerweg. Het pand is nu verscholen achter een haag, maar is nog steeds aanwezig.

(foto boven)
De Koningin Wilhelmina School in de Frederik Hendrikstraat hoek Johan Willem Frisostraat De kinderen gaan naar school. Op de hoek is nog net de fraaie lantarenpaal te zien.

(foto boven)
Gezicht vanuit de Frederik Hendrikstraat op de Wilhelmina en de Schippersschool. De Schippersschool is nu Wijkgebouw de Eekmolen. Dit is de naam van de oude Eekmolen die aan de Woudvaart heeft gestaan. Dit was een Schorsmolen voor het fijn malen van eekschors ook wel bark
genoemd. Daarvan kon met water weer looizuur worden gemaakt voor het looien van leer.

(foto boven)
Nogmaals gezicht op de oude Schippersschool. Nu Wijkcentrum de Eekmolen. Deze school heeft ook dienst gedaan als verzamel gebouw in en na de Oorlog als opkomst plaats voor militairen.

(foto boven)
Rechts de Sperkhem-school in de Johan Willem Frisostraat. Links zie je nog de gebouwen van Wouda’s Meelfabriek en achteraan het huisje bij de Harinxsmabrug (Sperkhembruge)


(foto boven)
De Oppenhuizerweg met nog de tramrail ter hoogte van de Willem Lodewijkstraat. Rechts de boerderij, waar ook Bocreana heeft gezeten. En in de verte zie je nog net de Oppenhuizerweg brug.

(foto boven)
De oude manege aan de Alexanderstraat in Sneek. Voor menig paarden liefhebber een onvergetelijke manege. De in 1966 in gebruik genomen Manege werd is gebruikt door de rijvereniging De Waterpoorters en later door ponyclub Tally Ho. Ook waren hier wel optredens van artiesten zoals de Golden Earrings en Focus.

(foto boven)
De Sipkesmavo waar veel Snekers herinneringen aan beleven.  De mooie gymnastiek zaal werd gebruikt door heel veel sporters uit Sneek. En heel veel kinderen gingen hier naar school. Nu is een klein gedeelte afgebroken
en zijn er kleine bedrijven gevestigd zoals Interlinie en diverse administratieve bedrijfjes.

(foto boven)
De oude ingang van de Sperkhem school in Sneek. Het gebouw werd in 1988 vervangen door nieuwbouw. Aan de zijde de Jan van Nassaustraat zat nog een kleine sportzaal waar de kinderen gymnastiek kregen.

(foto boven)
De speeltuin in het Sperkhem gezien van uit de Maria Louisestraat. Rechts de Jan van Nassaustraat en boven de Willem de Zwijgerstraat. De foto is genomen vanaf de plek waar nu het Woldenhof is gevestigd

(foto boven)
Plantsoen Sperkhem  gezicht op de mooiste straat van het Sperkhem, de Colignystraat. Met de Willem de Zwijgerstraat. Een prachtig plantsoen voor de wandeling van de bewoners van het nabij gelegen Wumkeshûs.

(foto boven)
Nogmaals gezicht op het plantsoen de huizen links boven zijn allemaal gesloopt en op deze plaats is het Woldenhof gebouwd. De mast is voor de Telefoon verbindingen. Het plantsoen heeft plaats gemaakt voor een speeltuin

(foto boven)
De Johan Willem Frisostraat laatste gedeelte, waar de sociale huurwoningen ook al plaats moesten maken voor koop woningen. Rechts achter zat de Coöperatie winkel op de hoek van de Flat, heeft later nog dienst gedaan als kantoor voor de renovatie van het Tuindorp.

Plaats een reactie: